DANH SÁCH BAN LÃNH ĐO HIP HI TƯ VN XÂY DNG VIT NAM NHIM KỲ V (2015-2020) 

(Thay đổi, bổ sung theo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ V – Kỳ họp thứ ba, ngày 02 tháng 3 năm 2017)

 

  1. THƯỜNG TRỰC HIỆP HỘI
 STT HỌ TÊN CHỨC DANH HIỆP HỘI

CHỨC DANH

TẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1 Nguyễn Thị Duyên Chủ tịch Hiệp hội Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam
2 Phạm Thị Bích Phó Chủ tịch Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng
3 Phạm Phú Bình Phó Chủ tịch Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng
4 Từ Đức Hoà Phó Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam
5 Hoàng Ứng Huyền Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam
6 Cao Minh Khang Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch Hội Xây dựng Thành phố Hải Phòng
7 Nguyễn Ngọc Lâm Phó Chủ tịch Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam – CTCP
8 Phạm Hữu Sơn Phó Chủ tịch Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải – CTCP
9 Nguyễn Lập Sơn Phó Chủ tịch Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Hà Nội (HADECON)
10 Nguyễn Dư Tiến Phó Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam

 

  1. BAN THƯỜNG VỤ
 STT HỌ TÊN CHỨC DANH HIỆP HỘI CHỨC DANH

TẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1 Nguyễn Thị Duyên Chủ tịch Hiệp hội Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam
2 Đặng Nguyên Ân Uỷ viên Ban Thường vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng tổng hợp (NAGECCO)
3 Trần Huy Ánh Uỷ viên Ban Thường vụ Tổng Giám đốc Công ty CP TVXD Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
4 Bùi Văn Bảng Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Quy hoạch Khảo sát Thiết kế Xây dựng Thái Bình
5 Phạm Thị Bích Phó Chủ tịch Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng
6 Phạm Phú Bình Phó Chủ tịch Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng
7 Nguyễn Đăng Cấn Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Kiến trúc, Kỹ thuật và Môi trường NDC
8 Nhâm Văn Hải Uỷ viên Ban Thường vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTICC)
9 Từ Đức Hoà Phó Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam
10 Hoàng Ứng Huyền Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam
11 Cao Minh Khang Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch Hội Xây dựng Thành phố Hải Phòng
12 Nguyễn Tự Khánh Uỷ viên Ban Thường vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh
13 Nguyễn Ngọc Lâm Phó Chủ tịch Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam – CTCP
14 Trần Đức Minh Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn và XD 307
15 Hà Minh Uỷ viên Ban Thường vụ Tổng giám đốc Công ty Công phần tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng-CONINCO
16 Bùi Duy Nghĩa Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Công trình Du lịch
17 Đỗ Quang Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Kiến trúc XD Thái Nguyên
18 Phạm Hữu Sơn Phó Chủ tịch Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải – CTCP
19 Nguyễn Lập Sơn Phó Chủ tịch Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Hà Nội (HADECON)
20 Phạm Nguyên Hùng Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1
21 Nguyễn Trường Sơn Uỷ viên Ban Thường vụ Viện trưởng Viện Thiết kế – Bộ Quốc phòng
22 Huỳnh Đức Tâm Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng NN Đồng Tháp
23 Trần Thọ Thắng Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
24 Trần Đức Toàn Uỷ viên Ban Thường vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC)
25 Nguyễn Dư Tiến Phó Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam
26 Bùi Văn Vường Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP TVXD Trung Sơn
27 Bùi Văn Mộc Uỷ viên Ban Thường vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải Phía Nam
28 Trần Quốc Hội Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Sơn La
29 Trần Anh Tuấn Uỷ viên Ban Thường vụ Giám đốc Công ty Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai

 

 

  1. BAN CHẤP HÀNH
  STT HỌ TÊN CHỨC DANH HIỆP HỘI CHỨC DANH

TẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1 Nguyễn Thị Duyên Chủ tịch Hiệp hội Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam
2 Đặng Nguyên Ân Uỷ viên Ban Thường vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng tổng hợp (NAGECCO)
3 Trần Huy Ánh Uỷ viên Ban Thường vụ Tổng Giám đốc Công ty CP TVXD Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
4 Bùi Văn Bảng Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Quy hoạch Khảo sát Thiết kế Xây dựng Thái Bình
5 Lê Thanh Bảo Uỷ viên Ban Chấp hành Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế Giao thông Bình Định
6 Phạm Thị Bích Phó Chủ tịch Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng
7 Phạm Phú Bình Phó Chủ tịch Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng
8 Đào Viết Cán Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Thiết  kế Công trình Xây dựng Hải Phòng
9 Nguyễn Đăng Cấn Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Kiến trúc, Kỹ thuật và Môi trường NDC
10 Cao Đình Chinh Uỷ viên Ban Chấp hành Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh
11 Lý Thanh Tùng Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Bình Định
12 Lê Thành Công Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng D&C
13 Nguyễn Văn Duẩn Uỷ viên Ban Chấp hành Phó Giám đốc Công ty CP TVXD Cao Bằng
14 Vũ Hoàng Dũng Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Kiểm tra Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Hà Nội
15 Vũ Thế Dũng Uỷ viên Ban Chấp hành Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn XD Miền Trung
16 Nguyễn Tiến Dũng Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn và Đầu tư XD Thái Nguyên
17 Châu Dung Đạt Uỷ viên Ban Chấp hành Hội viên cá nhân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Meinhardt Việt Nam
18 Bùi Văn Giang Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Bắc Giang
19 Nguyễn Hoàng Hà Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tin học và Tư vấn Xây dựng (CIC)
20 Nguyễn Thanh Hải Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE)
21 Nguyễn Hồng Hải Uỷ viên Ban Chấp hành Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST)
22 Nguyễn Phú Hải Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT,
Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hàng không
23 Nguyễn Hải Yến Uỷ viên Ban Thường vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTICO)
24 Lê Công Hạnh Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT Công ty CP TVXD Công trình Vật liệu XD (CCBM)
25 Nguyễn Mạnh Hùng Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hoá chất (CECO)
26 Phạm Viết Hùng Uỷ viên Ban Chấp hành Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải (TRICC)
27 Trần Tuấn Anh Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam (CDC)
28 Phạm Thị Thu Hằng Uỷ viên Ban Chấp hành Phó Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển Đào tạo Hiệp hội Tư vấn Xây dựng VN
29 Từ Đức Hoà Phó Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam
30 Nguyễn Hữu Hoàn Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Giao thông công chính Hải Phòng
31 Nguyễn Quang Hoán Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Đầu tư XD tỉnh Điện Biên
32 Trần Quốc Hội Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty TP TVXD SơnLa
33 Nguyễn Chí Hùng Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Thiết kế và Dịch vụ Đầu tư (INFISCO)
34 Nguyễn Chơn Hùng Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2
35 Hoàng Ứng Huyền Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam
36 Công Thị Vân Hương Uỷ viên Ban Chấp hành Kế toán trưởng Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam
37 Cao Minh Khang Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch Hội Xây dựng Thành phố Hải Phòng
38 Nguyễn Tự Khánh Uỷ viên Ban Thường vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh
39 Nguyễn Ngọc Lâm Phó Chủ tịch Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam – CTCP
40 Nguyễn Duy Lịch Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng Hải Dương
41 Phạm Xuân Loát Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Ninh Bình
42 Nguyễn Tư Lộc Uỷ viên Ban Chấp hành Giám đốc Công ty CP Thiết kế Tư vấn Xây dựng Cần Thơ
43 Nguyễn Cao Luận Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Kiến trúc Nhà Việt
44 Nguyễn Công Luận Uỷ viên Ban Chấp hành Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Vĩnh Long
45 Trần Đức Minh Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn và XD 307
46 Hà Minh Uỷ viên Ban Thường vụ Tổng giám đốc Công ty Công phần tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng-CONINCO
47 Bùi Văn Mộc Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải Phía Nam
48 Lê Văn Mười Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khảo sát Thiết kế Tư vấn Sài Gòn
49 Bùi Duy Nghĩa Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Công trình Du lịch
50 Đỗ Quang Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Kiến trúc XD Thái Nguyên
51 Bùi Hữu Quỳnh Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi 2
52 Phạm Hữu Sơn Phó Chủ tịch Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải – CTCP
53 Nguyễn Lập Sơn Phó Chủ tịch Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Hà Nội (HADECON)
54 Trần Hoài Nam Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4
55 Phạm Nguyên Hùng Uỷ viên Ban Thường vụ Chỉ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1
56 Nguyễn Trường Sơn Uỷ viên Ban Thường vụ Viện trưởng Viện Thiết kế – Bộ Quốc phòng
57 Lê Việt Sơn Uỷ viên Ban Chấp hành Giám đốc Công ty CP Thiết kế Xây dựng Hà Nội
58 Huỳnh Đức Tâm Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng NN Đồng Tháp
59 Nguyễn Đoàn Thăng Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
60 Trần Thọ Thắng Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
61 Ngô Chiến Thắng Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Giao thông Thanh Hoá
62 Trần Đức Toàn Uỷ viên Ban Thường vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC)
63 Nguyễn Dư Tiến Phó Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam
64 Nguyễn Chí Hiếu Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Cấp thoát nước và Môi trường
65 Nguyễn Trọng Thoáng Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty CP Khảo sát và Xây dựng (USCO)
66 Đặng Xuân Thuỷ Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Kiểm tra Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường sắt (RCIC)
67 Trần Anh Tuấn Uỷ viên Ban Chấp hành Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai
68 Võ Thanh Tùng Uỷ viên Ban Chấp hành Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Kon Tum
69 Nguyễn Văn Tuấn Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn tổng hợp tỉnh Lai Châu
70 Hoàng Lưu Vinh Uỷ viên Ban Chấp hành Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học
71 Bùi Văn Vường Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP TVXD Trung Sơn