STT Họ và tên Chức danh Hiệp hội Chức danh tại các đơn vị công tác
1 Nguyễn Thị Duyên Chủ tịch Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC)
2 Đặng Nguyên Ân Uỷ viên Ban Thường vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng tổng hợp (NAGECCO)
3 Nguyễn Văn Bang Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Kiểm tra  Đại diện Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hoá chất (CECO)
4 Bùi Văn Bảng Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Quy hoạch Khảo sát Thiết kế Xây dựng Thái Bình
5 Phạm Thị Bích Phó Chủ tịch Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng
6 Phạm Phú Bình Phó Chủ tịch Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng
7 Trần Thiện Cảnh Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải (TRICC)
8 Đào Viết Cán Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Thiết  kế Công trình Hải Phòng
9 Lê Văn Chấn Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam (CDC)
10 Nguyễn Đăng Cấn Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Kiến trúc, Kỹ thuật và Môi trường NDC
11 Cao Đình Chinh Uỷ viên Ban Chấp hành Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Bắc Ninh
12 Lê Tam Chung Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Bình Định
13 Lê Thành Công Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng D&C
14 Vũ Hoàng Dũng Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Hà Nội
15 Vũ Thế Dũng Uỷ viên Ban Chấp hành Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn XD Miền Trung
16 Nguyễn Tiến Dũng Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn và Đầu tư XD Thái Nguyên
17 Lê Quang Đạo Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC)
18 Bùi Văn Giang Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Bắc Giang
19 Nguyễn Hoàng Hà Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tin học và Tư vấn Xây dựng (CIC)
20 Nguyễn Như Hà Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE)
21 Trịnh Thanh Hà Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế Giao thông Bình Định
22 Chu Tuấn Hạ Uỷ viên Ban Chấp hành Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học
23 Nguyễn Phú Hải Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT,
Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hàng không
24 Nhâm Văn Hải Uỷ viên Ban Thường vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTICC)
25 Phạm Thị Thu Hằng Uỷ viên Ban Chấp hành Phó Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển Đào tạo Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam
26 Từ Đức Hoà Phó Chủ tịch Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Phát triển và Xây dựng THIKECO
27 Nguyễn Hữu Hoàn Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Giao thông công chính Hải Phòng
28 Nguyễn Quang Hoán Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Đầu tư XD tỉnh Điện Biên
29 Trần Quốc Hội Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty TP TVXD SơnLa
30 Nguyễn Chí Hùng Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Thiết kế và Dịch vụ Đầu tư (INFISCO)
31 Nguyễn Chơn Hùng Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2
32 Hoàng Ứng Huyền Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam
33 Công Thị Vân Hương Uỷ viên Ban Chấp hành Kế toán trưởng Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam
34 Cao Minh Khang Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch Hội Xây dựng Thành phố Hải Phòng
35 Nguyễn Tự Khánh Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh
36 Đặng Kim Khôi Uỷ viên Ban Thường vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC)
37 Nguyễn Ngọc Lâm Phó Chủ tịch Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam (HEC)
38 Phạm Xuân Loát Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Ninh Bình
39 Nguyễn Tư Lộc Uỷ viên Ban Chấp hành Giám đốc Công ty CP Thiết kế Tư vấn Xây dựng Cần Thơ
40 Nguyễn Cao Luận Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Kiến trúc Nhà Việt
41 Nguyễn Công Luận Uỷ viên Ban Chấp hành Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Vĩnh Long
42 Trần Đức Minh Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn và XD 307
43 Hà Minh Uỷ viên Ban Thường vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Công phần tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng-CONINCO
44 Bùi Văn Mộc Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải Phía Nam
45 Lê Văn Mười Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khảo sát Thiết kế Tư vấn Sài Gòn
46 Bùi Duy Nghĩa Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Công trình Du lịch
47 Đỗ Quang Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Kiến trúc XD Thái Nguyên
48 Bùi Hữu Quỳnh Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi 2
49 Nguyễn Hồng Sơn Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Kiểm tra Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP TV Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng Nghệ An
50 Phạm Hữu Sơn Phó Chủ tịch Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải
51 Nguyễn Lập Sơn Phó Chủ tịch Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Hà Nội (HADECON)
52 Phạm Minh Sơn Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4
53 Nguyễn Tài Sơn Uỷ viên Ban Thường vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1
54 Nguyễn Trường Sơn Uỷ viên Ban Thường vụ Viện trưởng Viện Thiết kế – Bộ Quốc phòng
55 Lê Việt Sơn Uỷ viên Ban Chấp hành Giám đốc Công ty CP Thiết kế Xây dựng Hà Nội
56 Nguyễn Đoàn Thăng Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
57 Trần Thọ Thắng Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
58 Huỳnh Đức Tâm Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nông nghiệp Đồng Tháp
59 Nguyễn Dư Tiến Phó Chủ tịch Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng (CDCC)
60 Đặng Duy Tình Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Cấp thoát nước và Môi trường
61 Nguyễn Trọng Thoáng Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty CP Khảo sát và Xây dựng (USCO)
62 Đặng Xuân Thuỷ Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường sắt (RCIC)
63 Trần Anh Tuấn Uỷ viên Ban Chấp hành Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai
64 Nguyễn Hợp Tuấn Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng Hải Dương
65 Võ Thanh Tùng Uỷ viên Ban Chấp hành Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Kon Tum
66 Nguyễn Văn Tuấn Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn tổng hợp tỉnh Lai Châu
67 Nguyễn Quang Vinh Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT Công ty CP TVXD Cao Bằng
68 Nguyễn Công Vĩnh Uỷ viên Ban Chấp hành Chủ tịch HĐQT Công ty CP TVXD Công trình Vật liệu XD (CCBM)
69 Bùi Văn Vường Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP TVXD Trung Sơn