Cuối tháng 12/2016, Ban Chỉ đạo Diễn đàn kỹ sư chuyên nghiệp trẻ của FIDIC đã thông báo danh sách trúng cử Ban Chỉ đạo Diễn đàn kỹ sư chuyên nghiệp trẻ của FIDIC năm 2016-2017 gồm 12 thành viên từ 12 quốc gia. Là thành viên của FIDIC, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam lần đầu tiên cử kỹ sư tham gia để FIDIC xem xét, phỏng vấn và đã trúng cử (Kỹ sư Nguyễn Nam Trung – Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 – Hội viên VECAS).

Đây là cơ hội cho các kỹ sư chuyên nghiệp trẻ (không quá 40 tuổi) được tiếp cận, tham gia trực tiếp vào hoạt động của Diễn đàn kỹ sư chuyên nghiệp trẻ của FIDIC.

Danh sách 12 thành viên trúng cử vào Ban Chỉ đạo Diễn đàn kỹ sư chuyên nghiệp trẻ của FIDIC năm 2016-2017

TT Họ tên Quốc gia Khu vực

1

   Michael Walker   Canada  

2

   Jeshika Ramchund   South Africa  

3

   Michael Chon   Korea  

4

   Lyubomir Petrov   Bulgaria  

5

   Nguyen Nam Trung   Vietnam  

6

   Rafat Al Bouri   Saudi Arabia  

7

    Oluwaseyi Adedeji Adesina   Nigeria  

8

   Hugh Tait   Australia  

9

   Jorge Santamaria Cases   Spain  

10

   Valad Popescu   Romania  

11

   Takashi Matsuo   Japan   ASPAC

12

   Alonso Rios   Peru   FEPAC