STT Họ và tên Chức danh Hiệp hội Chức danh tại các đơn vị công tác
1 Nguyễn Thị Duyên Chủ tịch Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC)
2 Phạm Thị Bích Phó Chủ tịch Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng
3 Phạm Phú Bình Phó Chủ tịch Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng
4 Từ Đức Hoà Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Phát triển và Xây dựng THIKECO
5 Hoàng Ứng Huyền Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam
6 Cao Minh Khang Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch Hội Xây dựng Thành phố Hải Phòng
7 Nguyễn Ngọc Lâm Phó Chủ tịch Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam (HEC)
8 Phạm Hữu Sơn Phó Chủ tịch Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải
9 Nguyễn Lập Sơn Phó Chủ tịch Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Hà Nội (HADECON)
10 Nguyễn Dư Tiến Phó Chủ tịch Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng (CDCC)