STT Họ và tên Chức danh Hiệp hội Chức danh tại các đơn vị công tác
1 Nguyễn Thị Duyên Chủ tịch Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC)
2 Đặng Nguyên Ân Uỷ viên Ban Thường vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng tổng hợp (NAGECCO)
3 Bùi Văn Bảng Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Quy hoạch Khảo sát Thiết kế Xây dựng Thái Bình
4 Phạm Thị Bích Phó Chủ tịch Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng
5 Phạm Phú Bình Phó Chủ tịch Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng
6 Nguyễn Đăng Cấn Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Kiến trúc, Kỹ thuật và Môi trường NDC
7 Lê Quang Đạo Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC)
8 Nhâm Văn Hải Uỷ viên Ban Thường vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTICC)
9 Từ Đức Hoà Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Phát triển và Xây dựng THIKECO
10 Hoàng Ứng Huyền Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam
11 Cao Minh Khang Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch Hội Xây dựng Thành phố Hải Phòng
12 Đặng Kim Khôi Uỷ viên Ban Thường vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC)
13 Nguyễn Ngọc Lâm Phó Chủ tịch Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam (HEC)
14 Trần Đức Minh Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn và XD 307
15 Hà Minh Uỷ viên Ban Thường vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Công phần tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng-CONINCO
16 Bùi Duy Nghĩa Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Công trình Du lịch
17 Đỗ Quang Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Kiến trúc XD Thái Nguyên
18 Nguyễn Hồng Sơn Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Kiểm tra Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP TV Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng Nghệ An
19 Phạm Hữu Sơn Phó Chủ tịch Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải
20 Nguyễn Lập Sơn Phó Chủ tịch Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Hà Nội (HADECON)
21 Nguyễn Tài Sơn Uỷ viên Ban Thường vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1
22 Nguyễn Trường Sơn Uỷ viên Ban Thường vụ Viện trưởng Viện Thiết kế – Bộ Quốc phòng
23 Trần Thọ Thắng Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
24 Nguyễn Dư Tiến Phó Chủ tịch Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng (CDCC)
25 Bùi Văn Vường Uỷ viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP TVXD Trung Sơn