Chiều ngày 21 tháng 9 năm 2018, Hội nghị Ban Thường vụ Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt nam đã được tổ chức kỳ họp lần thứ nhất năm 2018 tại trụ sở Hiệp hội tại Cung Trí thức Thành phố – Hà nội, với sự tham dự của các Ủy viên Ban Thường vụ, ông Nguyễn Đoàn Thăng (Ủy viên Ban Chấp hành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông), do Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Thị Duyên chủ trì.

Hội nghị đã nghe, thảo luận Báo cáo hoạt động 9 tháng đầu năm và chương trình hoạt động các tháng cuối năm 2018 của Hiệp hội do Phó Chủ tịch Nguyễn Dư Tiến trình bày.

Các Ủy viên Ban Thường vụ đã thống nhất với bản báo cáo, đánh giá cao đối với các hoạt động của Hiệp hội trong năm 2018 về các mặt công tác: phát triển Hội viên; chủ động và tích cực tham gia góp ý xây dựng chính sách pháp luật; tổ chức các khóa tập huấn mẫu hợp đồng FIDIC, các hội thảo chuyên môn; thực hiện các Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ; tổ chức xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III cho cá nhân thuộc đơn vị Hội viên;  công tác đối ngoại của Hiệp hội; công tác khen thưởng của Hiệp hội…Hội nghị cũng nêu Hiệp hội cần tổ chức thường xuyên hơn  các buổi giao lưu giữa  các đơn vị Hội viên trong thời gian tới.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về kiện toàn Danh sách Ban Đại diện Hội viên các Khu vực; Phương án trả lương cho cán bộ văn phòng Hiệp hội; Quy định về Giải thưởng VECAS 2019; kết nạp 02 đơn vị Hội viên mới…

Hội nghị thống nhất sẽ tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 2 năm 2018 vào ngày 13/12/2018 nhân dịp kỷ niệm  23 năm thành lập Hiệp hội.

Một số hình ảnh Hôi nghị: