Ngày 10 tháng 11 năm 2016, Ban Thường vụ Hiệp hội nhiệm kỳ V (2015-2020) của Hiệp hội đã tổ chức Hội nghị với các nội dung chính là thảo luận, đánh giá công tác của Hiệp hội năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Thị Duyên chủ trì cuộc họp với sự tham dự của 17 thành viên Ban thường vụ.

Ông Hoàng Ứng Huyền, Tổng Thư ký Hiệp hội đã báo cáo tóm tắt hoạt động của  Hiệp hội đã thực hiện trong năm 2016 cũng như báo cáo một số chương trình hoạt động năm 2017 để xin ý kiến thống nhất của các thành viên Ban Thường vụ.

Các Ủy viên Ban Thường vụ đã thảo luận và đánh giá, ghi nhận năm 2016 Hiệp hội đã hoạt động hiệu quả, đúng định hướng và phát huy được thế mạnh của Hiệp hội, có nhiều đóng góp cho việc xây dựng các văn bản của pháp luật; Ban Thường vụ và Thường trực đã thực hiện nghiêm túc các Qui chế và các Nghị quyết của Hiệp hội.

Hội nghị đã nhất trí và thông qua kế hoạch hoạt động năm 2017, bao gồm các hoạt động sau: Thống nhất kết hợp tổ chức kì họp Ban Chấp hành năm 2016 kết hợp cùng với tổ chức Hội nghị hội viên đầu năm 2017; Về hợp tác quốc tế, thống nhất chủ trương để Hiệp hội đăng cai tổ chức Hội nghị FACE vào tháng 3/2017 tại Hà Nội, Hội thảo về việc sử dụng Hợp đồng FIDIC tại Việt Nam và cử các đoàn đại biểu Hiệp hội tham dự Hội nghị, Hội thảo của các tổ chức quốc tế mà Hiệp hội là thành viên.

Hội nghị thống nhất cao việc tiếp tục công tác biên dịch, xuất bản sách mẫu Hợp đồng FIDIC và mở các khóa tập huấn mẫu Hợp đồng FIDIC tại Việt Nam, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn xây dựng; chuẩn bị bồi dưỡng kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN và  thống nhất thực hiện công tác tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn xây dựng cho hội viên.

Về Thi đua khen thưởng, Hiệp hội thống nhất thực hiện giải thưởng tư vấn chất lượng cao hàng năm và đăng kí giải thưởng FIDIC hàng năm cho hội viên Hiệp hội.

 

Hội nghị thống cũng thống nhất để ông Nguyễn Dư Tiến, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Chính sách nghiệp vụ thôi giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển Tư vấn và Đào tạo và đồng ý bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hằng Phó Giám đốc Trung tâm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển Tư vấn và Đào tạo.