Hội thảo “ Người sử dụng mẫu hợp đồng FIDIC” do FIDIC tổ chức hàng năm tại 4 khu vực đại diện trên toàn cầu nhằm phổ biến, trao đổi và ghi nhận các ý kiên của các tổ chức, chuyên gia thường xuyên sử dụng mẫu hợp đồng FIDIC. Năm nay, hội thảo “ Người sử dụng mẫu hợp đồng FIDIC khu vực Châu Á- Thái Bình dương” tổ chức trong hai ngày 25 – 26 tháng Sáu tại HongKong với sự tham dự của Tổng Giám đốc điều hành FIDIC, ông Nelson Ogunshakin OBE và Ủy ban Hợp đồng, các nhóm Nhiệm vụ của FIDIC, các chuyên gia hàng đầu, các Chuyên gia quản lý đấu thầu của các Ngân hàng phát triển đa phương như WB, ADB, JICA  và Người sử dụng hợp đồng FIDIC khu vực Châu á – Thái Bình dương.

Hội thảo đã được nghe, trao đổi từ Ủy ban hợp đồng của FIDIC và các Nhóm Nhiệm vụ của FIDIC, cũng như các cố vấn, chuyên gia hàng đầu và Người sử dụng về tất cả các phát triển chính và các khía cạnh nổi bật của các hình thức hợp đồng tiêu chuẩn FIDIC – phiên bản 2017.

Tại hội thảo, Chuyên gia quản lý đấu thầu của WB, JICA, ADB đã chia sẻ các chính sách tài trợ, đấu thầu và sử dụng các mẫu Hợp đồng FIDIC trong các Dự án do các Ngân hàng tài trợ vốn; trong đó, WB sẽ sử dụng các mẫu Hợp đồng tiêu chuẩn của FIDIC 2017 từ tháng 7/2019 trên toàn bộ hệ thống đấu thầu của WB.

Nhân sự kiện này, Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Thị Duyên đã trao tặng cho Tổng Giám đốc điều hành của FIDIC Quyển sách Vàng 2017 song ngữ Việt – Anh mới được VECAS hoàn thành biên dịch, xuất bản tại Việt Nam theo thỏa thuận với FIDIC. Ông Nelson Ogunshakin OBE đã rất vui mừng và giới thiệu tại hội thảo về mẫu Hợp đồng 2017 được xuất bản song ngữ Việt – Anh và hy vọng VECAS sẽ hoàn thành xuất bản Quyển sách Đỏ 2017, Quyển sách Bạc 2017 song ngữ trong năm 2019.

Một số hình ảnh Hội thảo:

Chủ tịch Hiệp hội đã trao tặng cho Ông Nelson Ogunshakin OBE –  FIDIC Chief Executive Officer Quyển sách Vàng 2017 song ngữ Việt – Anh do VECAS tổ chức biên dịch, xuất bản.