Tin tức / Thông báo
Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 08 tháng 8 năm 2020
05/08/2020

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 08 tháng 8 năm 20120 Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo […]

Thông báo Hoãn khóa học “Đấu thầu qua mạng” ngày 22-23/8/2020 và Hủy buổi tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng 62/2020/QH14 ngày 21/8/2020 tại TP Hồ Chí Minh
30/07/2020

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, để thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid – 19, Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt nam xin thông báo: 1. Hoãn tổ chức khóa học “Đấu thầu qua mạng” ngày 22-23/8/2020 tại […]

Thông báo mời dự tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng (Luật số 62/2020/QH14)
24/07/2020

Thông báo mời dự tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng (Luật số 622020QH14) Mẫu-đăng-ký-tham-dự

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 25 tháng 07 năm 2020
22/07/2020

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch vào ngày 25 tháng 7 năm 2020 tại Thành phố Hà Nội như sau: […]

Thư mời tham dự Khóa học Đấu thầu qua mạng tại TP.Hồ Chí Minh ngày 22-23 tháng 8 năm 2020
17/07/2020

Thư mời tham dự Khóa học Đấu thầu qua mạng_ngày 22-23 tháng 8 năm 2020 tại TP.Hồ Chí Minh Mẫu đăng ký khóa học Đấu thầu qua mạng ngày 22-23 tháng 8 năm 2020

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 18 tháng 07 năm 2020 – tại TP Đà Nẵng
15/07/2020

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

KẾ HOẠCH DỰ KIẾN KHÓA TẬP HUẤN HỢP ĐỒNG FIDIC NĂM 2020 (ĐIỀU CHỈNH)
13/07/2020

Kế-hoạch-tổ-chức-các-lớp-tập-huấn-năm-2020-điều-chỉnh

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 08 tháng 08 năm 2020 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
13/07/2020

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 04 tháng 07 năm 2020
01/07/2020

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 27 tháng 06 năm 2020
24/06/2020

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch vào ngày 27 tháng 6 năm 2020 tại Thành phố Hà Nội như sau: […]

Thư mời Tham dự Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải thương mại Việt Nam – VAW 2020
02/06/2020

VAW2020_Thu moi  

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 30 tháng 05 năm 2020
27/05/2020

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Thông báo mời tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội.
25/05/2020

Giấy mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội lần thứ VI

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 23 tháng 05 năm 2020 – Tại Đà Nẵng
20/05/2020

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 09 tháng 05 năm 2020
06/05/2020

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]