Tin tức / Thông báo
Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 năm 2019
10/07/2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 năm 2019

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 06 tháng 7 năm 2019
03/07/2019

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 5 năm 2019
19/06/2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 5 năm 2019

Thư mời tham dự Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Hợp đồng Tư vấn trong Hoạt động xây dựng, ngày 20/7/2019 tại Hà Nội
19/06/2019

Thư mời tham dự Khóa BDNV Hợp đồng Tư vấn trong Hoạt động Xây dựng 20.7.2019 Chương trình BDNV Hợp đồng Tư vấn trong Hoạt động Xây dựng Mẫu đăng ký Khóa BDNV Hợp đồng Tư vấn trong Hoạt động Xây dựng 20.7.2019

Thông báo về Giải thưởng FIDIC 2019
17/06/2019

Công văn về Giải thưởng FIDIC 2019 FIDIC Awards 2019_To the attention of FIDIC members. 2019 FIDIC Awards -Call for Nominations and Member Association Excellence Awards FINAL

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 08 tháng 06 năm 2019
05/06/2019

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 08 tháng 06 năm 2019 Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo […]

Tin về Khóa tập huấn Quản lý khiếu nại và Giải quyết tranh chấp theo Hợp đồng FIDIC (Module2) tháng 5 năm 2019.
04/06/2019

Với sự hỗ trợ của FIDIC, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt nam đã tổ chức thành công 2 Khóa tập huấn về Quản lý khiếu nại và Giải quyết tranh chấp theo Hợp đồng FIDIC tại Hà nội (ngày28-29/5/2019) và Thành phố Hồ Chí Minh ( 31/5/2019 và 1/6/2019. Khóa tập huấn được […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 01 tháng 6 năm 2019
29/05/2019

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 25 tháng 05 năm 2019
21/05/2019

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Thư mời tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng tháng 6 – 2019
16/05/2019

Thư mời tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng tháng 6 – 2019 Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA Mẫu đăng ký khóa BDNV QLDA ĐTXD

Thư mời tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức đấu thầu, ngày 08-09/6/2019 tại Hà Nội
10/05/2019

Thư mời tham dự khóa bồi dưỡng đấu thầu, ngày 08-09.6.2019 tại Hà Nội Đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng đấu thầu

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2019
10/05/2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2019

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 11 tháng 5 năm 2019
08/05/2019

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2019
18/04/2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2019

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 06 tháng 4 năm 2019
03/04/2019

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]