Tin tức / Thông báo
Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 29/10/2022 tại TP Hồ Chí Minh
06/09/2022

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây […]

Thông báo Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Thời gian ngày 30 tháng 10 năm 2022 tại TP Hồ Chí Minh
06/09/2022

Thông báo nhận HS sát hạch cấp CCHN Kiến trúc ngày 30-10-2022 tại TP Hồ Chí Minh Mẫu đăng ký sát hạch cấp CCHN kiến trúc

Thư mời tham dự khóa tập huấn mẫu Hợp đồng FIDIC “Hợp đồng dịch vụ mẫu giữa Khách hàng và Nhà Tư vấn” (Quyển sách Trắng 2017)
30/08/2022

THƯ MỜI THAM DỰ TẬP HUẤN HỢP ĐỒNG FIDIC QUYỂN SÁCH TRẮNG 2017 CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TẬP HUẤN HỢP ĐỒNG FIDIC QUYEN SACH TRANG 2017 Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-tập-huấn-1 (1)

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 01/10/2022 tại Hà Nội
30/08/2022

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây […]

Thông báo sát hạch phục vụ cấp CCHN Kiến trúc ngày 01-10-2022 tại Hà Nội
30/08/2022

Thông báo sát hạch phục vụ cấp CCHN Kiến trúc ngày 01-10-2022 tại Hà Nội Mẫu đăng ký sát hạch cấp CCHN kiến trúc

Thư mời tham dự Hội thảo: Giải pháp tổng thể Autodesk BIM trong thiết kế và Quản lý dự án Xây dựng
10/08/2022

Ngày nay, quá trình chuyển đổi kỹ thuật số có tác động mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực trong đó không thể không kể đến ngành xây dựng. Các chủ dự án cũng như người quản lý dự án có thể áp dụng cho việc tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số thông qua công […]

Thông báo Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Thời gian ngày 31 tháng 7 năm 2022 tại TP Hồ Chí Minh
15/07/2022

Thông báo sát hạch cấp CCHN Kiến trúc ngày 31-7-2022 tại TP Hồ Chí Minh Mẫu đăng ký sát hạch cấp CCHN kiến trúc

Thông báo Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc ngày 06 tháng 8 năm 2022 tại Hà Nội
13/07/2022

Thông báo sát hạch phục vụ cấp CCHN Kiến trúc ngày 06-8-2022 tại Hà Nội Mẫu đăng ký sát hạch cấp CCHN kiến trúc

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 06/8/2022 tại Hà Nội
13/07/2022

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây […]

Thư mời tham dự khóa tập huấn mẫu Hợp đồng FIDIC “Điều kiện Hợp đồng cho dự án EPC/Chìa khóa trao tay” (Quyển sách Bạc 2017)
28/06/2022

Thư mời tham dự tập huấn Hợp đồng FIDIC Quyển sách Bạc 2017 Chương trình tập huấn Quyển sách Bạc 2017 ngày 19 -20 thang 8 -2022 Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-tập-huấn-1

Thông báo Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Thời gian ngày 31 tháng 7 năm 2022 tại TP Hồ Chí Minh
21/06/2022

Thông báo sát hạch cấp CCHN Kiến trúc ngày 31-7-2022 tại TP Hồ Chí Minh Mẫu đăng ký sát hạch cấp CCHN kiến trúc

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 30/7/2022 tại TP Hồ Chí Minh
21/06/2022

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây […]

Thông báo Hội thảo quốc tế trực tuyến “The Digitization in the Construction Industry ”/ “Chuyển đổi số trong Ngành xây dựng”
10/06/2022

Thông báo Hội thảo quốc tế trực tuyến “The Digitization in the Construction Industry ”/ “Chuyển đổi số trong Ngành xây dựng” chiều ngày 22/6/2022 (13h30 – Giờ Việt Nam) do Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đăng cai tổ chức theo chương trình hội thảo của FIDIC ASIA PACIFIC. Hội thảo được […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 02/7/2022 tại TP Đà Nẵng
04/06/2022

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 28 tháng 05 năm 2021 tại TP Hồ Chí Minh
25/05/2022

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]