Tin tức / Thông báo
THƯ MỜI THAM DỰ TẬP HUẤN HỢP ĐỒNG FIDIC “ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – QUYỂN SÁCH ĐỎ 2017” – Tháng 3/2021
14/01/2021

Thu moi tham du lop tap huan mau hop dong FIDIC Chuong trinh khoa tap huan Quyen sach do FIDIC 2017 Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-tập-huấn-RED-Book-2017

Thông báo Về việc hoãn đợt sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 16/01/2021 tại TP Hồ Chí Minh
13/01/2021

Vì việc cập nhật phần mềm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Bộ Xây dựng, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam xin thông báo: Hoãn đợt sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 16/01/2021 tại TP Hồ […]

Thường trực Hiệp hội họp phiên thứ Nhất nhiệm kỳ VI (2020 – 2025)
25/12/2020

Phiên họp lần thứ Nhất nhiệm kỳ VI của Thường trực Hiệp hội tổ chức ngày 23/12/2020 tại trụ sở Hiệp hội do Chủ tịch Nguyễn Thị Duyên chủ trì. Hội nghị đã thống nhất các nội dung hoạt động trọng tâm cho nhiệm kỳ, phân công nhiệm vụ của Thường trực, công tác tổ […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 26 tháng 12 năm 2020 – tại TP Cần Thơ
23/12/2020

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 19 tháng 12 năm 2020 tại TP Đà Nẵng
16/12/2020

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 05 tháng 12 năm 2020
02/12/2020

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 26/12/2020 tại TP Cần Thơ
12/11/2020

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 26-12-2020 tại TP Cần Thơ

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 14 tháng 11 năm 2020
11/11/2020

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SÁT HẠCH ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2021
05/11/2020

Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam xin thông báo Kế hoạch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) hoạt động xây dựng năm 2021 như sau : Thời gian: + Tại Hà Nội , TP Đà Nẵng, TP Nha Trang và TP Hồ Chí Minh : STT Thời gian dự kiến Hạn […]

THƯ MỜI THAM DỰ TẬP HUẤN HỢP ĐỒNG FIDIC “ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – QUYỂN SÁCH ĐỎ 2017”
02/11/2020

Thu moi tham du lop tap huan mau hop dong FIDIC Chuong trinh khoa tap huan Quyen sach do FIDIC 2017 Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-tập-huấn-RED-Book-2017

THÔNG BÁO KHÓA TẬP HUẤN HỢP ĐỒNG FIDIC NĂM 2020 (ĐIỀU CHỈNH)
29/10/2020

Thông báo Khóa tập huấn Hợp đồng FIDIC năm 2020 (Điều chỉnh)

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 31 tháng 10 năm 2020
28/10/2020

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 03 tháng 10 năm 2020
30/09/2020

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Thông báo Đại hội Đại biểu Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam lần thứ VI và Hội thảo “BIM & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MỚI”
25/09/2020

Thông báo Đại hội Đại biểu Hiệp hội lần thứ IV & Hội thảo BIM và giải pháp công nghệ mới Chương trình Đại hội Đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 Chương trình Hội thảo BIM XÁC NHẬN THAM DỰ

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 26 tháng 09 năm 2020
23/09/2020

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]