Tin tức / Thông báo
Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2020
13/01/2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12a năm 2019
20/12/2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12a năm 2019

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 21 tháng 12 năm 2019 tại TP Hồ Chí Minh
18/12/2019

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SÁT HẠCH ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2020
17/12/2019

Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam xin thông báo Kế hoạch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) hoạt động xây dựng năm 2020 như sau : Thời gian: + Tại Hà Nội , TP Đà Nẵng, TP Nha Trang và TP Hồ Chí Minh : STT Thời gian dự kiến Hạn […]

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2019
06/12/2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2019

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 07 tháng 12 năm 2019
04/12/2019

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 11 năm 2019
14/11/2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 11 năm 2019

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 16 tháng 11 năm 2019 – tại TP Đà Nẵng
13/11/2019

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 16 tháng 11 năm 2019 Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 02 tháng 11 năm 2019
30/10/2019

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10a năm 2019
23/10/2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10a năm 2019

Giấy mời Dự tập huấn Nghị định 68/2019/NĐ-CP Về quản lý Chi phí đầu tư xây dựng
22/10/2019

Giấy mời dự tập huấn Nghị định 68-2019-NĐ-CP Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-tập-huấn  

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2019
18/10/2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2019

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 12 tháng 10 năm 2019 – Tại TP Hồ Chí Minh
09/10/2019

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 05 tháng 10 năm 2019
02/10/2019

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Thư mời tham dự khóa tập huấn Điều kiện Hợp đồng cho Dự án EPC/Chìa khóa trao tay_Tháng 11 năm 2019
30/09/2019

Thư mời tham dự khóa tập huấn Điều kiện Hợp đồng cho Dự án EPC-Chìa khóa trao tay tại Hà Nội (05-06/11/2019) và TP.Hồ Chí Minh (08-09/11/2019) CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TẬP HUẤNFIDIC (MODULE 5) Mẫu đăng ký tham dự khóa tập huấn (Module 5)