Tin tức / Thông báo
Thư mời Hội thảo Hợp đồng FIDIC – Hiểu để áp dụng hiệu quả cho Doanh nghiệp và Người sử dụng
20/09/2019

 

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 9 năm 2019
19/09/2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 9 năm 2019

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 07 tháng 9 năm 2019
04/09/2019

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 năm 2019
27/08/2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 năm 2019

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 24 tháng 08 năm 2019 – tại Đà Nẵng
21/08/2019

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 24 tháng 08 năm 2019 Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo […]

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7a năm 2019
13/08/2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7a năm 2019

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 10 tháng 08 năm 2019 – tại TP Hồ Chí Minh
07/08/2019

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 năm 2019
02/08/2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 năm 2019

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 06 tháng 8 năm 2019 tại Nha Trang
02/08/2019

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 03 tháng 8 năm 2019
31/07/2019

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SÁT HẠCH ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2019
25/07/2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SÁT HẠCH ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2019 (Điều chỉnh) Căn cứ Kế hoạch Tổ chức Sát hạch để cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2019 ngày 09/01/2019 của Hiệp hội. Căn cứ vào nhu cầu của các đơn vị Hội […]

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 năm 2019
10/07/2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 năm 2019

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 06 tháng 7 năm 2019
03/07/2019

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 5 năm 2019
19/06/2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 5 năm 2019

Thư mời tham dự Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Hợp đồng Tư vấn trong Hoạt động xây dựng, ngày 20/7/2019 tại Hà Nội
19/06/2019

Thư mời tham dự Khóa BDNV Hợp đồng Tư vấn trong Hoạt động Xây dựng 20.7.2019 Chương trình BDNV Hợp đồng Tư vấn trong Hoạt động Xây dựng Mẫu đăng ký Khóa BDNV Hợp đồng Tư vấn trong Hoạt động Xây dựng 20.7.2019