Tin tức / Thông báo
Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 07 tháng 10 năm 2017
04/10/2017

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề của Hiệp hội thông báo đến cá nhân tham dự sát […]

Thông báo mời tham dự tập huấn Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)
29/09/2017

Thông báo mời tham dự tập huấn Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) Mẫu đăngg ký tham dự tập huấn

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 17 tháng 8 năm 2017
14/08/2017

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề của Hiệp hội thông báo đến cá nhân tham dự sát […]

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2
14/08/2017

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2

màu trắng
Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 05 tháng 8 năm 2017
28/07/2017

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề của Hiệp hội thông báo đến cá nhân tham dự sát […]

màu trắng
Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2
27/07/2017

Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2

Hội thảo Ứng dụng BIM trong tư vấn, thiết kế và xây dựng
25/07/2017

Ngày 28/7/2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam phối hợp với Hãng AUTODESK     tổ chức Hội thảo ứng dụng BIM trong tư vấn, thiết kế và xây dựng. Chương trình Hội thảo Ứng dụng BIM trong tư vấn, thiết kế và xây dựng

bìa sách Trắng 2017 - tiếng Anh
Thông báo mời tham dự Khóa tập huấn về Hợp đồng dịch vụ mẫu giữa Khách hàng (Chủ đầu tư) và Nhà tư vấn (Quyển sách Trắng 2017)
11/07/2017

Thông báo mời tham dự Khóa tập huấn về Hợp đồng dịch vụ mẫu giữa Khách hàng (Chủ đầu tư) và Nhà tư vấn (Quyển sách Trắng 2017) Đăng ký tham dự Khóa tập huấn về Hợp đồng dịch vụ mẫu giữa Khách hàng (Chủ đầu tư) và Nhà tư vấn (Quyển sách Trắng 2017) […]

màu trắng
Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1
09/06/2017

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1

màu trắng
Thông báo mời tham dự tập huấn Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)
09/06/2017

Thông báo lớp tập huấn hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thầu_T6.2017 Mẫu đăng ký tập huấn Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)

Banner HT
Hội thảo Người sử dụng Hợp đồng FIDIC khu vực Châu Á Thái Bình Dương năm 2017
02/06/2017

Hội thảo Người sử dụng Hợp đồng FIDIC khu vực Châu Á Thái Bình Dương năm 2017

màu trắng
Kế hoạch các khóa tập huấn mẫu Hợp đồng FIDIC
19/05/2017
màu trắng
Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 20 tháng 5 năm 2017
16/05/2017

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề của Hiệp hội thông báo đến cá nhân tham dự sát […]

màu trắng
Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 13 tháng 5 năm 2017
09/05/2017

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề của Hiệp hội thông báo đến cá nhân tham dự sát […]

màu trắng
Thông báo về Giải thưởng FIDIC 2017
24/04/2017

Công văn 59.2017.CV-VECAS ngày 21.4.2017 Giải thưởng FIDIC 2017 MA Letter 10_17 Call for Nominations 2017 FIDIC Awards FIDIC Awards 2017 – Nomination Form 2017 FIDIC Awards – Programme