Tin tức / Thông báo
Thư mời tham dự khóa tập huấn Điều kiện Hợp đồng Xây dựng – Quyển sách Đỏ FIDIC 2017 tại Hà Nội (05-06/5/2020) và TP.Hồ Chí Minh (08-09/5/2020)
26/02/2020

Thông báo khóa tập huấn Quyển sách Đỏ FIDIC 2017 tại Hà Nội (05-06/5/2020) và TP.Hồ Chí Minh (08-09/5/2020) Chương trình khóa tập huấn Quyển sách Đỏ FIDIC 2017 tháng 5/2020 Mẫu đăng ký tham dự khóa tập huấn Quyển sách Đỏ 2017 tháng 5/2020

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 29 tháng 02 năm 2020
26/02/2020

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 15 tháng 02 năm 2020
12/02/2020

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC LỚP TẬP HUẤN HỢP ĐỒNG FIDIC NĂM 2020
03/02/2020

Kế-hoạch-tổ-chức-lớp tập huấn mẫu hợp đồng FIDIC năm-2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2020
13/01/2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2020

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12a năm 2019
20/12/2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12a năm 2019

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 21 tháng 12 năm 2019 tại TP Hồ Chí Minh
18/12/2019

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SÁT HẠCH ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2020
17/12/2019

Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam xin thông báo Kế hoạch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) hoạt động xây dựng năm 2020 như sau : Thời gian: + Tại Hà Nội , TP Đà Nẵng, TP Nha Trang và TP Hồ Chí Minh : STT Thời gian dự kiến Hạn […]

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2019
06/12/2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2019

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 07 tháng 12 năm 2019
04/12/2019

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 11 năm 2019
14/11/2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 11 năm 2019

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 16 tháng 11 năm 2019 – tại TP Đà Nẵng
13/11/2019

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 16 tháng 11 năm 2019 Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 02 tháng 11 năm 2019
30/10/2019

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10a năm 2019
23/10/2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10a năm 2019

Giấy mời Dự tập huấn Nghị định 68/2019/NĐ-CP Về quản lý Chi phí đầu tư xây dựng
22/10/2019

Giấy mời dự tập huấn Nghị định 68-2019-NĐ-CP Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-tập-huấn