Tin tức / Thông báo
Thư mời tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng tháng 6 – 2019
16/05/2019

Thư mời tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng tháng 6 – 2019 Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA Mẫu đăng ký khóa BDNV QLDA ĐTXD

Thư mời tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức đấu thầu, ngày 08-09/6/2019 tại Hà Nội
10/05/2019

Thư mời tham dự khóa bồi dưỡng đấu thầu, ngày 08-09.6.2019 tại Hà Nội Đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng đấu thầu

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2019
10/05/2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2019

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 11 tháng 5 năm 2019
08/05/2019

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2019
18/04/2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2019

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 06 tháng 4 năm 2019
03/04/2019

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức năm 2019 (Điều chỉnh)
14/03/2019

Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức năm 2019(điều chỉnh)

THÔNG BÁO MỜI DỰ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH, HỘI NGHỊ HỘI VIÊN 2019, LỄ CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG “VECAS AWARD 2018” VÀ HỘI THẢO “BIM & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MỚI TRONG TƯ VẤN XD”
07/03/2019

Thông báo mời Dự hội nghị BCH, Hội nghị Hội viên 2019, Lễ Công bố Giải thưởng chất lượng VECAS AWARD và Hội Thảo BIM Chương trinh Hội nghị 29-30 thang 3 2019 Chương trình hội thảo 29-03-2019 Xác nhận tham du (1)

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 09 tháng 03 năm 2019
05/03/2019

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2019.
01/03/2019

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2019

Thư mời tham dự khóa tập huấn về Quản lý Khiếu nại và Giải quyết tranh chấp theo Hợp đồng FIDIC
27/02/2019

Thư mời tham dự khóa tập huấn về Quản lý Khiếu nại và Giải quyết tranh chấp theo Hợp đồng FIDIC 2019. Vie – Programme Registration Form of FIDIC Training Courses on (Module 2). CV_Geoff_Smith

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 01 tháng 3 năm 2019
26/02/2019

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Thông báo của FIDIC về thỏa thuận với WB sử dụng bộ Hợp đồng tiêu chuẩn của FIDIC.
22/02/2019

VIE-MA Letter 03-19 PR FIDIC – World Bank agreement_FINAL_14.2.19  

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 26 tháng 01 năm 2019 tại TP Hồ Chí Minh
23/01/2019

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 24 tháng 01 năm 2019
21/01/2019

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]