Tin tức / Thông báo
Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 22 tháng 12 năm 2017
16/12/2017

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7
11/12/2017

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7

Thông báo về Hội thảo đánh giá tác động môi trường
21/11/2017

THÔNG BÁO HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Vai trò của Kỹ sư Tư vấn Đơn vị tổ chức: Hiệp hội Kỹ sư Tư vấn Châu Á – Thái Bình Dương Ngày 14 tháng 12 năm 2017 Một nhận thức chung là tất cả các cơ sơ hạ tầng phải đáp ứng các yêu […]

Thông báo về việc bổ sung lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam (VECAS)
07/11/2017

Ngày 02/11/2017 Hiệp hội Tư vấn xây dựng việt Nam – VECAS đã được Bộ Xây dựng ra Quyết định số 1140/QĐ-BXD về việc công nhận là Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các cá nhân là hội […]

Hội thảo Quản lý khiếu nại trong lĩnh vực xây dựng
28/10/2017

Hiệp hội Tư vẫn Xây dựng Việt Nam hợp tác cùng các công ty luật YKVN (Singapore) và HKA (Singapore) tổ chức hội thảo “QUẢN LÝ KHIẾU NẠI TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG”. Hội thảo, với diễn giả là các luật sư, trọng tài viên và chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng của Anh […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 07 tháng 10 năm 2017
04/10/2017

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề của Hiệp hội thông báo đến cá nhân tham dự sát […]

Thông báo mời tham dự tập huấn Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)
29/09/2017

Thông báo mời tham dự tập huấn Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) Mẫu đăngg ký tham dự tập huấn

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 17 tháng 8 năm 2017
14/08/2017

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề của Hiệp hội thông báo đến cá nhân tham dự sát […]

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2
14/08/2017

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 05 tháng 8 năm 2017
28/07/2017

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề của Hiệp hội thông báo đến cá nhân tham dự sát […]

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2
27/07/2017

Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2

Hội thảo Ứng dụng BIM trong tư vấn, thiết kế và xây dựng
25/07/2017

Ngày 28/7/2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam phối hợp với Hãng AUTODESK     tổ chức Hội thảo ứng dụng BIM trong tư vấn, thiết kế và xây dựng. Chương trình Hội thảo Ứng dụng BIM trong tư vấn, thiết kế và xây dựng

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1
09/06/2017

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1

Thông báo mời tham dự tập huấn Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)
09/06/2017

Thông báo lớp tập huấn hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thầu_T6.2017 Mẫu đăng ký tập huấn Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)

Hội thảo Người sử dụng Hợp đồng FIDIC khu vực Châu Á Thái Bình Dương năm 2017
02/06/2017

Hội thảo Người sử dụng Hợp đồng FIDIC khu vực Châu Á Thái Bình Dương năm 2017