KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SÁT HẠCH ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2019 (Điều chỉnh)

Căn cứ Kế hoạch Tổ chức Sát hạch để cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2019 ngày 09/01/2019 của Hiệp hội.

Căn cứ vào nhu cầu của các đơn vị Hội viên Hiệp hội.

Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam xin thông báo Kế hoạch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) hoạt động xây dựng năm 2019 (Điều chỉnh) như sau :

  1. Thời gian:

+ Tại Hà Nội , TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh :

STT Thời gian dự kiến Hạn nộp hồ sơ Địa điểm
1 03/8/2019 30/7/2019 Hà Nội
2 06/8/2019 31/7/2019 TP. Nha Trang
3 10/8/2019 05/8/2019 Tp. Hồ Chí Minh
4 24/8/2019 12/8/2019 Đà Nẵng
5 07/9/2019 02/9/2019 Hà Nội
6 05/10/2019 01/10/2019 Hà Nội
7 12/10/2019 07/10/2019 Tp. Hồ Chí Minh
8 02/11/2019 27/10/2019 Hà Nội
9 16/11/2019 11/11/2019 Đà Nẵng
10 07/12/2019 02/12/2019 Hà Nội
11 21/12/2019 16/12/2019 Tp. Hồ Chí Minh

+ Trong trường hợp có nhu cầu phát sinh, Hiệp hội sẽ bố trí kế hoạch đột xuất và thông báo cụ thể sau.

 

  1. Địa điểm:

+ Tại Hà Nội : Phòng họp, Trụ sở Hiệp hội – Tầng 6 Cung Trí thức Thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Tại Tp. Hồ Chí Minh: Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 3 – Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

+ Tại Đà Nẵng: Hội trường tầng 5, Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng, số 331, Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

+ Tại Nha Trang: Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa : số 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

 

Địa chỉ liên hệ :  Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam – Điện thoại : 02438218093 ; Hoặc ông Hoàng Ứng Huyền (Tổng Thư ký Hiệp hội): 0913231782; Ông Nguyễn Minh Hoàng: 0944817993.

Kế hoạch sát hạch 2019 – Điều chỉnh

Hướng dẫn cấp CCHN của Hiệp hội