Ngày 12/6/2020, theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, Hiệp hội TVXDVN tổ chức hội nghị chuyên gia lấy ý kiến góp ý dự thảo “Tài liệu hướng dẫn xây dựng Bệnh viện dã chiến phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm” do các đơn vị Tổng Công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam – Viện Kiến trúc Quốc gia – Viện Khoa học học công nghệ xây dựng thực hiện.

Sau khi nghe đại diện đơn vị thực hiện trình bày, các chuyên gia trong hội nghị đã trao đổi thẳng thắn, có nhiều ý kiến đóng góp chuyên môn để hoàn thiện Dự thảo, đảm bảo tính nhất quán, hướng dẫn thiết kế – xây dựng phù hợp yêu cầu sử dụng của bệnh viện dã chiến phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.