Thời gian: 8:00 – 12:00 Thứ Năm ngày 26 tháng 11 năm 2015

Địa điểm: Khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake – 1A Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội

Thư mời Hội thảo “Chia sẻ cơ hội kinh doanh với nhóm Ngân hàng thế giới và Ngân hàng châu Á tại Việt Nam”