1. Thư mời tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức đấu thầu để thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
  2. Mẫu đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức đấu thầu để thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
  3. Công văn 1236_Cục Quản lý đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông báo về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu năm 2018