Trong khuôn khổ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên Hiệp hội Kỹ sư Tư vấn ASEAN (FACE), ngày 6 tháng Giêng năm 2020, tại Trụ sở Hiệp hội, Chủ tịch Hiệp hội đã tiếp đoàn chuyên gia và đối tác của CECOPHIL, Philippines đến thăm và gặp gỡ một số đơn vị Hội viên Hiệp hội. Tham dự buổi đón tiếp có đại diện Viện Quy hoạch Đô thị và phát triển Nông thôn (VIUP), VNCC, VIWASE, VINCONS, CONINCO và Văn phòng Hiệp hội.

Tại buổi gặp gỡ, hai bên đã trao đổi cởi mở chia sẻ các kinh nghiệm, những khó khăn đối với các dự án quy hoạch, phát triển đô thị tại Việt Nam và Philippines, đặc biệt tại các dự án nâng cấp đô thị được tài trợ bởi các tổ chức tài chính quốc tế như WB, ADB…

Đoàn chuyên gia của Philippines hiện đang thực hiện dự án quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị tại khu vực Metropolitan Tuguegarao, mong muốn tìm hiểu kinh nghiệm tại các thành phố tương tự tại Việt Nam.