Nhân dip kỷ niệm 20 năm thành lập, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì theo Quyết định số 2820/QD-CTN ngày 15/12/2015 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.