Ngày 14/11/2019, dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Hiệp hội, hội nghị góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình và Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng được tổ chức tại Trụ sở Hiệp hội với sự tham dự của các đơn vị Hội viên đại diện cho các lĩnh vực tư vấn xây dựng: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hàng không, điện, viễn thông… Các đơn vị tham dự đã có nhiều ý kiến cụ thể về Dự thảo và đề nghị Hiệp hội có ý kiến với Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh, bổ sung các định mức chi phí, tiền lương tư vấn, chi phí quản lý nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về tính chuyên nghiệp, chất lượng, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ…