Hội nghị thường niên của FIDIC luôn là sự kiện quan trọng nhất trong năm để các Hiệp hội quốc gia thành viên trên toàn cầu thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình, nơi gặp gỡ giao lưu và tìm kiếm cơ hội hợp tác, chia sẻ các kinh nghiệm hoạt động.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19, Hội nghị thường niên năm 2020 diễn ra ngày 15 tháng 9 (17h giờ Việt Nam) theo hình thức trực tuyến, với sự tham dự của nhiều quốc gia thành viên. Thay mặt Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thị Duyên và Tổng Thư ký Hoàng Ứng Huyền  đã tham dự, thực hiện quyền biểu quyết những nội dung quan trọng của FIDIC: Biên bản Hội nghị thường niên 2019 tại Mexico, kết nạp các thành viên liên kết, phê duyệt báo cáo thu chi năm 2019 – 2020 và kế hoặch tài chính năm 2021, phí hội viên năm 2021, những nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ, bầu Chủ tịch FIDIC nhiệm kỳ 2021 – 2022, những chương trình ưu tiên của năm tới, địa điểm tổ chức Hội nghị thường niên năm 2021…

Dưới sự điều hành của Chủ tịch FIDIC –  William Howard và Tổng Giám đốc điều hành – Dr. Nelson Ogunshakin, Hội nghị đã thành công với nhiều nội dung được thông qua bằng công nghệ bỏ phiếu trực tuyến. Ông Anthony Barry, Phó Chủ tịch FIDIC, Giám đốc điều hành của Aurecon (Australia) khu vực Châu Á đã được bầu làm Chủ tịch FIDIC nhiệm kỳ 02 năm 2021 – 2022. Hội nghị thường niên FIDIC 2021 sẽ được tổ chức vào tháng 9/2021 tại Geneva, Thụy Sĩ.