Được sự hỗ trợ của Cục Công tác Phía Nam – Bộ Xây dựng, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “BIM trong Tư vấn Xây dựng vào chiều ngày 11 tháng 10 năm 2019, tại 14 Kỳ Đồng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình  được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức nhiều hội thảo nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm khi áp dụng BIM giữa các đơn vị tư vấn trong và ngoài Hiệp hội, qua đó mong muốn các cơ quan nhà nước có chính sách phù hợp khuyến khích áp dụng rộng rãi, hiệu quả để thúc đẩy lộ trình phát triển BIM tại Việt Nam. Hội thảo đã được tổ chức thành công với sự tài trợ của các đơn vị : Công ty CP Tư vấn xây dựng Thủy Lợi 2 – HEC2, Công ty CP tư vấn Thiết kế Công nghiệp và dân dụng – IDCo, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Công ty CP Tư vấn xây dựng Giao thông Hà Nội – CTEC.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục công tác phía Nam đã nhấn mạnh Mô hình thông tin công trình BIM đã được thế giới ứng dụng rất nhiều trên các công trình xây dựng và Việt nam cũng đã có các quy định trong việc sử dụng BIM. Tuy nhiên, tùy vào mức độ và quy mô công trình mà BIM sẽ được sử dụng như thế nào cho hiệu quả nhất.

Tại hội thảo, các kỹ sư tư vấn, đại diện cho Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng đã chia sẻ về áp dụng BIM tại Bệnh viện Cần Thơ;  Công ty CP Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải phía Nam (TEDISOUTH) chia sẻ về sử dụng BIM trong thiết kế cầu Thủ Thiêm; Công ty Cổ phần INNO với chia sẻ kinh nghiệm BIM trong xuất khối lượng lập dự toán đối với công trình kết cấu bê tông cốt thép; Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng FORBIM trao đổi về Phân loại khi áp dụng BIM; Công ty CP Tin học và Tư vấn Xây dựng (CIC) đã trình bày về sử dụng phần mềm để bóc tách khối lượng thông minh trên nền tảng BIM; Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3) trao đổi đề xuất về khung pháp lý cho hợp đồng tư vấn xây dựng khi áp dụng BIM.

Các kỹ sư, kiến trúc sư của các đơn vị tham dự hội thảo đã thảo luận sôi nổi, chia sẻ các kiến thức cũng như những bất cập làm hạn chế thúc đẩy phát triển BIM hiện nay trong lực lượng tư vấn xây dựng.

Một số hình ảnh:

Ông Hoàng Hải – Cục Trưởng Cục Côg tác Phía Nam – Bộ Xây Dựng phát biểu khai mạc

Bà Nguyễn Thị Duyên – Chủ tịch Hiệp hội phát biểu khai mạc

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng đã chia sẻ về áp dụng BIM tại Bệnh viện Cần Thơ

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải phía Nam (TEDISOUTH) chia sẻ về sử dụng BIM trong thiết kế cầu Thủ Thiêm

Công ty Cổ phần INNO với chia sẻ kinh nghiệm BIM trong xuất khối lượng lập dự toán đối với công trình kết cấu bê tông cốt thép

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3) trao đổi đề xuất về khung pháp lý cho hợp đồng tư vấn xây dựng khi áp dụng BIM.

Công ty CP Tin học và Tư vấn Xây dựng (CIC) đã trình bày về sử dụng phần mềm để bóc tách khối lượng thông minh trên nền tảng BIM

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng FORBIM trao đổi về Phân loại khi áp dụng BIM