Thực hiện Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2019, ngày 23 tháng 8 năm 2019 tại khách sạn Green Plaza – thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội thảo về Nhiệm vụ KHCN “ Nghiên cứu, phân tích các quy định về quản lý hành nghề hoạt động xây dựng đối với cá nhân của một số nước ASEAN, trọng tâm quy định về phát triển nghề liên tục, cơ quan quản lý cấp chứng chỉ hành nghề. Đề xuất các quy định tại Việt nam” Tham dự hội thảo có ông Bùi Văn Dưỡng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng), Lãnh đạo Hiệp hội, các Ủy viên Ban Thường vụ, Lãnh đạo các đơn vị hội viên, các kỹ sư, kiến trúc sư và các thành viên nhóm nghiên cứu nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Bộ mã số RD108/18 do Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam chủ trì thực hiện nhằm phân tích các quy định của các nước ASEAN, trọng tâm tại các nước Indonesia, Malaysia, Philippines về Phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD) và chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý hành nghề nghề nghiệp nói chung, hoạt động xây dựng nói riêng tại các nước này. Qua đó sẽ đề xuất các quy định về CPD  và mô hình quản lý hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp nhất tại Việt Nam.

Nhóm nghiên cứu nhiệm vụ đã trình bày các báo cáo phân tích về các văn bản pháp luật chính của các nước liên quan đến quản lý nghề nghiệp kỹ sư, kién trúc sư và mô hình cơ quan quản lý nghề nghiệp; các quy định và hình thức về phát triển nghề liên tục tại Malaysia, Thailand, Philippines, Singapore ….CPD là một trong các tiêu chí bắt buộc của Ủy ban điều phối kỹ sư ASEAN khi các kỹ sư thuộc các nước thành viên ASEAN muốn đăng bạ kỹ sư tiêu chuẩn ASEAN và không tuân thủ CPD sẽ bị hủy bỏ tư cách khi xét duy trì. CPD cũng được các nước trong ASEAN (ngoại trừ Việt Nam, Cộng hòa dân chủ Nhân đân Lào, Căm – pu- Chia) ban hành từ Đạo luật, Thông tư, quy định hoặc chương trình chi tiết và được thực hiện thường xuyên; là một trong những tiêu chuẩn khi xét cấp nâng hạng và duy trì chứng chỉ hành nghề hoạt động.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu và phiếu khảo sát ý kiến. Qua Hội thảo, nhóm nghiên cứu sẽ tổng hợp, phân tích trong báo cáo tổng hợp nhiệm vụ KHCN dự kiến trình nghiệm thu cuối năm 2019.

Một số hình ảnh hội thảo.