Từ 17h đến 18h 30 ngày 9 tháng 4 năm 2020 (12h – 13h 30 giờ Thụy Sĩ), FIDIC tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “COVID 19 và tác động của nó đến hợp đồng, cung cấp và nhân công, các hoạt động trên công trường và giải quyết bất khả kháng”

Đây là hội thảo thứ hai trong chuỗi hội thảo trực tuyến của FIDIC cho các Hội viên, các đơn vị thành viên trên toàn cầu. Chủ tịch Hiệp hội và một số đơn vị Hội viên Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tham gia hội thảo trực tuyến.

Hội thảo trực tuyến với sự tham gia của hơn 850 người (theo thông tin của FIDIC), đã trao đổi về những vấn đề mà dịch bệnh Covid-19 có thể tác động đến các khía cạnh khác nhau của các dự án, bao gồm cung cấp và lao động, các yêu cầu về sức khỏe và an toàn, các hoạt động tại chỗ và hiệu suất công việc. Các vấn đề hợp đồng bao gồm các điều khoản bất khả kháng cũng như các điều khoản liên quan khác trong các hình thức hợp đồng của FIDIC đã được thảo luận rất dài trong suốt sự kiện.

Hội thảo diễn ra trong 90 phút, với sự Chủ trì và điều phối của Giám đốc điều hành FIDIC, ông Nelson Ogunshakin, các diễn giả bao gồm : Ms. Aisha Nadar, Thành viên Ban điều hành FIDIC;  Mr. Vincent Leloup, Chủ tịch Ủy ban Hợp đồng FIDIC; Ms. Clare Marshall, Giám đốc pháp lý tại Arup Group; Mr. Angus Rankin, đối tác tại Hogan Lovells; Mr. Charles Kim, cố vấn pháp lý ACEC tại Hoa Kỳ và Mr. Daduna Kokhreidze, người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ của FIDIC. Các diễn giả đã chia sẻ kinh nghiệm của họ từ khắp nơi trên thế giới và đề nghị hướng dẫn cho các hiệp hội và công ty thành viên cách đối mặt với thách thức đối phó với cuộc khủng hoảng hiện tại.

Theo Chủ tịch ủy ban hợp đồng FIDIC Vincent Leloup: vấn đề bất khả kháng là một trong những điều đầu tiên mà mọi người nghĩ đến trong đại dịch hiện nay, do khả năng của các dự án bị trì hoãn hoặc tạm dừng. Ông nhấn mạnh rằng không có quyền được thể hiện cụ thể đối với việc cứu trợ tiền tệ theo các điều khoản bất khả kháng trong các hợp đồng FIDIC và nhiều khả năng sẽ thêm thời gian cho các hợp đồng. Mr. Leloup đã đề cập đến sự khác biệt giữa các quy định của chính quyền địa phương, khu vực và quốc gia liên quan đến ai có thể làm việc và khi nào và hiệu quả của những điều này có thể có đối với các hợp đồng và bất khả kháng. Ủy ban hợp đồng của FIDIC sẽ cân nhắc công bố hướng dẫn về điều khoản bất khả kháng trong những ngày tới.

Đây cũng là một đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đề xuất với Chủ tịch, Giám đốc điều hành của FIDIC cần hướng dẫn về bất khả kháng/sự kiện bất thường liên quan đến COVID -19 trong các mẫu hợp đồng FIDIC xuất bản lần thứ nhất năm 1999 và lần thứ hai năm 2017.

Tại hội thảo, Mr. Charles Kim, cố vấn pháp lý của ACEC đã chia sẻ suy nghĩ của mình từ Hoa Kỳ về bất khả kháng trong bối cảnh Covid-19. Ông đã xem xét rộng hơn về các dự báo về đại dịch sẽ ảnh hưởng đến ngành xây dựng và nói rằng sẽ rất khó để các kế hoạch kinh doanh ổn định xuất hiện từ một tình huống mà cường độ của đại dịch tăng lên và giảm xuống một cách không đồng đều. Giống như các diễn giả khác, Charles Kim nhấn mạnh rằng cần phải giữ gìn sự hợp tác thiện chí giữa các bên tham gia hợp đồng, và hãy lưu ý rằng một kết quả thành công sẽ dựa trên sự hiểu biết rằng tất cả chúng ta đều hợp tác với nhau.

Bà Clare Marshall, Tập đoàn Arup nhấn mạnh vai trò của công nghệ thực sự đi đầu trong cuộc khủng hoảng hiện nay, công nghệ đã rất quan trọng trong việc giữ Arup kết nối với nhân viên, khách hàng và các bên liên quan. Theo bà, Công ty hiện nay nhiều người vẫn đang làm việc và nhận được các công việc. Bà cũng chia sẻ điều quan trọng là phải hợp tác trong môi trường hiện tại. Vào thời điểm khủng hoảng, một số tình huống phức tạp trong hợp đồng sẽ xảy ra nhưng hợp tác và giao tiếp là chìa khóa.

Chuỗi hội thảo trên webinar của FIDIC trong cuộc khủng hoảng COVID 19 sẽ tiếp tục với sự kiện tiếp theo vào ngày 14 tháng 4 năm 2020 với chủ đề “COVID-19 và tác động đến hợp đồng các bên Liên danh”