Hội nghị thường  niên 2020 của FIDIC tổ chức theo hình thức trực tuyến, cùng với chuỗi sự kiện Hội nghị Lãnh đạo các Hiệp hội quốc gia thành viên (bao gồm các Chủ tịch, Giám đốc điều hành), Hội thảo quốc  tế về cơ sở hạ tầng được tổ chức từ 9/11 đến 15/9 năm 2020.

Hội thảo quốc tế với chủ đề “Ngành kỹ thuật hậu Covid – thách thức đối với cơ sở hạ tầng toàn cầu” sẽ tổ chức trực tuyến ngày 11/9 và ngày 14/9 nhằm tạo lập diễn đàn thảo luận để đưa ra các quan điểm làm thế nào phát triển ngành tư vấn kỹ thuật trong chặng đường tiếp theo. ( đường link đăng ký Hội thảo: https://fidic.org/events/international-online-conference-2020)