Để chuẩn bị cho các khoá tập huấn về Điều kiện Hợp đồng FIDIC tại  Việt Nam, ngày 26-27 tháng 7 năm 2016, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã  tham dự Hội thảo về Hợp đồng FIDIC do Hiệp hội Quốc tế các kỹ sư tư vấn – FIDIC tổ chức tại Singapore.

image2 (1)

image1 (1)