Chiều 14/8/2020, Hiệp hội Kỹ sư Tư vấn ASEAN (FACE) tổ chức họp trực tuyến về hợp tác công tác tập huấn, đào tạo trong các thành viên của FACE theo đề xuất của Hiệp hội Kỹ sư Tư vấn Malaysia (ACEM).
Tham dự có các đại diện: Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS) đồng thời là Chủ tịch FACE hiện nay; Chủ tịch Hiệp hội Kỹ sư Tư vấn Thailand (CEAT); Chủ tịch Hiệp hội Kỹ sư Tư vấn Malaysia (ACEM) và Trưởng Ủy ban Đào tạo ACEM;  Phó Tổng thư ký Hiệp hội kỹ sư Tư vấn Indonesia – Tổng Thư ký FACE.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID – 19 còn phức tạp, để tăng cường lợi ích cho các kỹ sư tư vấn trong FACE, các thành viên thống nhất thành lập Nhóm Công tác (Working Group/WK) và chỉ định Trưởng Ủy ban Đào tạo của ACEM là phụ trách. Nhóm Công tác bao gồm các thành viên được cử từ các thành viên FACE và  sẽ đề xuất các chủ đề phù hợp cho tập huấn, đào tạo.