Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam xin thông báo Kế hoạch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) hoạt động xây dựng năm 2019 như sau :

  1. Thời gian:

+ Tại Hà Nội , TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh :

STT Thời gian dự kiến Hạn nộp hồ sơ Địa điểm
1 24/01/2019 19/01/2019 Hà Nội
2 26/01/2019 21/01/2019 Tp. Hồ Chí Minh
3 02/3/2019 25/02/2019 Hà Nội
4 09/3/2019 04/3/2019 Đà Nẵng
5 06/4/2019 01/4/2019 Hà Nội
6 13/4/2019 08/4/2019 Tp. Hồ Chí Minh
7 04/5/2019 30/4/2019 Hà Nội
8 25/5/2019 20/5/2019 Đà Nẵng
9 01/6/2019 25/5/2019 Hà Nội
10 08/6/2019 03/6/2019 Tp. Hồ Chí Minh
11 06/7/2019 01/7/2019 Hà Nội
12 03/8/2019 30/7/2019 Hà Nội
13 10/8/2019 05/8/2019 Tp. Hồ Chí Minh
14 17/8/2019 12/8/2019 Đà Nẵng
15 07/9/2019 02/9/2019 Hà Nội
16 05/10/2019 01/10/2019 Hà Nội
17 12/10/2019 07/10/2019 Tp. Hồ Chí Minh
18 02/11/2019 27/10/2019 Hà Nội
19 16/11/2019 11/11/2019 Đà Nẵng
20 07/12/2019 02/12/2019 Hà Nội
21 21/12/2019 16/12/2019 Tp. Hồ Chí Minh

+ Trong trường hợp có nhu cầu phát sinh, Hiệp hội sẽ bố trí kế hoạch đột xuất và thông báo cụ thể sau.

 

  1. Địa điểm:

+ Tại Hà Nội : Phòng họp, Trụ sở Hiệp hội – Tầng 6 Cung Trí thức Thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Tại Tp. Hồ Chí Minh: Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 3 – Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

+ Tại Đà Nẵng: Hội trường tầng 5, Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng, số 331, Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

 

Địa chỉ liên hệ :  Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam – Điện thoại : 02438218093 ; Hoặc ông Hoàng Ứng Huyền (Tổng Thư ký Hiệp hội) : 0913231782; Ông Nguyễn Minh Hoàng: 0944817993.

Kế hoạch tổ chức Sát hạch năm 2019