Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam xin thông báo Kế hoạch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) hoạt động xây dựng năm 2020 như sau :

  1. Thời gian:

+ Tại Hà Nội , TP Đà Nẵng, TP Nha Trang và TP Hồ Chí Minh :

STT Thời gian dự kiến Hạn nộp hồ sơ đăng ký sát hạch Địa điểm
1 15/02/2020 08/02/2020 Hà Nội
2 29/02/2020 22/02/2020 TP Hồ Chí Minh
3 07/3/2020 29/02/2020 TP Đà Nẵng
4 21/3/2020 14/3/2020 Hà Nội
5 11/4/2020 04/4/2020 TP Nha Trang
6 25/4/2020 18/4/2020 Hà Nội
7 09/5/2020 02/5/2020 TP Hồ Chí Minh
8 23/5/2020 16/5/2020 TP Đà Nẵng
9 30/5/2020 23/5/2020 Hà Nội
10 27/6/2020 20/6/2020 Hà Nội
11 04/7/2020 27/6/2020 TP Hồ Chí Minh
12 18/7/2020 11/7/2020 TP Đà Nẵng
13 25/7/2020 18/7/2020 Hà Nội
14 22/8/2020 15/8/2020 TP Hồ Chí Minh
15 29/8/2020 22/8/2020 Hà Nội
16 26/9/2020 19/9/2020 Hà Nội
17 03/10/2020 26/9/2020 TP Đà Nẵng
18 17/10/2020 10/10/2020 TP Nha Trang
19 31/10/2020 24/10/2020 Hà Nội
20 14/11/2020 07/11/2020 TP Hồ Chí Minh
21 05/12/2020 28/11/2020 Hà Nội
22 19/12/2020 12/12/2020 TP Đà Nẵng

+ Trong trường hợp có nhu cầu phát sinh, Hiệp hội sẽ bố trí kế hoạch đột xuất và thông báo cụ thể sau.

 

  1. Địa điểm:

+ Tại Hà Nội : Phòng họp, Trụ sở Hiệp hội – Tầng 6 Cung Trí thức Thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Tại Tp. Hồ Chí Minh: Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 3 – Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

+ Tại Đà Nẵng: Hội trường tầng 5, Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng, số 331, Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

 

Địa chỉ liên hệ :  Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam – Điện thoại : 02438218093 ; Hoặc ông Hoàng Ứng Huyền (Tổng Thư ký Hiệp hội) : 0913231782; Ông Nguyễn Minh Hoàng: 0944817993.

Kế hoạch sát hạch CCHN hoạt động xây dựng 2020