Được sự hỗ trợ của Hiệp hội Quốc tế các Kỹ sư tư vấn (FIDIC), Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức 02 khóa tập huấn mẫu hợp đồng FIDIC về Điều kiện hợp đồng xây dựng (Quyển sách Đỏ) và Điều kiện hợp đồng xây dựng Phiên bản hài hoà Ngân hàng đa phương (Quyển sách Hồng): Khóa tập huấn tại Hà Nội ngày 09-10 tháng 12 năm 2016 tại Khách sạn Pan Pacific và Khóa tập huấn tại TP. Hồ Chí Minh ngày 12-13 tháng 12 năm 2016 tại Khách sạn Le Méridien Saigon.

Tham dự khóa tập huấn có gần 100 học viên đến từ các Công ty Tư vấn, các Nhà thầu, các Chủ đầu tư, Công ty luật tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác. Tham dự khóa tập huấn còn có một số chuyên viên thuộc Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Kết thúc chương trình tập huấn, học viên tham dự khóa học được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình do FIDIC và Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam cấp.

Đây là khóa tập huấn Hiệp hội thực hiện theo chương trình quy định của FIDIC và giảng viên quốc tế của FIDIC.

Trong thời gian tới, Hiệp hôi Tư vấn Xây dựng Việt Nam tiếp tục hoàn thiện, biên dịch và xuất bản các mẫu hợp đồng mới đồng thời tổ chức các khóa tập huấn tại Việt Nam để giúp các Bên tham gia và quản lý hợp đồng trong các đơn vị nâng cao kiến thức về hợp đồng FIDIC.

 Một số hình ảnh khóa tập huấn tại Hà Nội

DSC08178

DSC08078

DSC08300

 

Một số hình ảnh khóa tập huấn tại Thành phố Hồ Chí Minh

chị Duyên phát biểu

IMG_5304.TPHCM

Chụp ảnh lưu niệm - FIDIC TPHCM 11-12.12.2016