Với sự hỗ trợ của Hiệp hội Quốc tế các Kỹ sư tư vấn – FIDIC, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức 02 khóa tập huấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (từ 19 ÷ 23/9/ 2017) về Thoả thuận Dịch vụ Mẫu giữa Khách hàng và Nhà tư vấn. Khoá tập huấn tập trung vào các nội dung của Thoả thuận (Hợp đồng) Dịch vụ Mẫu giữa Khách hàng và Nhà tư vấn “Quyển sách Trắng 2017”, Thoả thuận (Hợp đồng) Tư vấn phụ và Mẫu Thoả thuận Liên danh (Tổ hợp) giữa các Nhà tư vấn 2017.

Bộ Thoả thuận ấn bản năm 2017: Dịch vụ Mẫu giữa Khách hàng và Nhà tư vấn, Thoả thuận Tư vấn phụ và Thoả thuận Liên danh Mẫu giữa các Nhà tư vấn là những ấn bản mới nhất vừa được FIDIC phát hành đầu năm 2017. Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam là Hiệp hội quốc gia đầu tiên của FIDIC được FIDIC cấp giấy phép, hoàn thành tổ chức biên dịch và phối hợp xuất bản bộ Thoả thuận gồm 3 quyển sách trên bằng tiếng Việt.

Khóa tập huấn được thực hiện theo chương trình của FIDIC; được hướng dẫn bởi ông Vincent Leloup – Thành viên Uỷ ban Hợp đồng FIDIC, giảng viên quốc tế FIDIC và là người trực tiếp tham gia soạn thảo Quyển sách Trắng 2017. Các học viên tham gia khoá học là các cá nhân đến từ các Công ty Tư vấn trong và ngoài Hiệp hội, các Nhà thầu, các Chủ đầu tư, Công ty luật tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác. Tham dự khóa tập huấn còn có một số chuyên viên thuộc Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Kết thúc chương trình tập huấn, học viên tham dự khóa học được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình do FIDIC và Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam cấp.

Một số hình ảnh tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:

Khóa tập huấn về mẫu Hợp đồng FIDIC tháng 9.2017

unnamed (9)

22052897_1964097883876217_977217385_n

IMG_6132