Ngày 10 tháng 3 năm 2016 tại Trụ sở Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Thị Duyên đã chủ trì cuộc họp Thường trực Hiệp hội để đánh giá các công tác đã thực hiện và kế hoạch công tác trong thời gian tới.

Tham dự cuộc họp có các ông (bà) Phó Chủ tịch: Hoàng Ứng Huyền, Phạm Phú Bình, Phạm Thị Bích, Cao Minh Khang, Nguyễn Dư Tiến, Nguyễn Lập Sơn, Từ Đức Hòa và Trưởng ban Kiểm tra Hiệp hội: ông Bùi Duy Nghĩa.

Sau khi nghe Tổng Thư ký Hiệp hội báo cáo các công việc đã thực hiện trong thời gian qua đồng thời báo cáo chương trình kế hoạch của Hiệp hội trong dự kiến trong năm 2016, Thường trực Hiệp hội đã thảo luận về chiến lược hoạt động, kế hoạch hoạt động của Hiệp hội trong năm 2016.

image (1)