Liên hệ
HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - VECAS

Tầng 6 Cung Trí thức Thành phố, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 04 3821 8093        Fax: 04 3974 0109
Email: vecas95@gmail.com