Ngày 20/7/2019, Hiệp hội tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Hợp đồng tư vấn xây dựng tại Hà Nội do Ông Nguyễn Bắc Thủy, trưởng phòng Hợp đồng thuộc Cục Kinh tế Xây dựng, Bô Xây dựng là giảng viên chính. Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Thị Duyên đã trực tiếp giới thiệu Mẫu hợp đồng giữa Chủ đầu tư và Nhà tư vấn của FIDIC (Quyển sách Trắng 2017).

Nhiều học viên từ các Ban Quản lý dự án, doanh nghiệp tư vấn đã tham dự khóa học và trao đổi sôi nổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động tư vấn xây dựng.

Kết thúc thời gian học, các học viên đã nhận Chứng nhận hoàn thành khóa học do Hiệp hội cấp.

Một số hình ảnh: