Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Sài Gòn – SICC
tab-1Giới thiệu
100/10 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
84 8 38220801
84 8 38275817
màu trắng
Thông báo về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, Hạng III cho cá nhân
12/04/2017

Thông báo về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II,Hạng III cho cá nhân

tin3
Thông báo dành cho Hội viên
13/11/2015

Ngày 15/12/2015, Hiệp hội sẽ tổ chức Kỷ niệm ngày thành lập. Kính mời các Hội viên tới dự.