Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc đô thị Hà Nội – UAC
tab-1Giới thiệu
Số 25 Bùi Ngọc Dương - Hai Bà Trưng - Hà Nội
84 4 38634648
84 4 38632882
màu trắng
Thông báo về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, Hạng III cho cá nhân
12/04/2017

Thông báo về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II,Hạng III cho cá nhân

tin3
Thông báo dành cho Hội viên
13/11/2015

Ngày 15/12/2015, Hiệp hội sẽ tổ chức Kỷ niệm ngày thành lập. Kính mời các Hội viên tới dự.