Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
tab-1Giới thiệu
10-11 Lô K3 Trung tâm thương mại, phường 7 TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
84 64 3832944
84 64 3832859
màu trắng
Thông báo về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, Hạng III cho cá nhân
12/04/2017

Thông báo về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II,Hạng III cho cá nhân

tin3
Thông báo dành cho Hội viên
13/11/2015

Ngày 15/12/2015, Hiệp hội sẽ tổ chức Kỷ niệm ngày thành lập. Kính mời các Hội viên tới dự.