Công ty CP Tư vấn thiết kế Giao thông Vận tải phía Nam – TEDI SOUTH
tab-1Giới thiệu
92 Nam Kỳ Khởi nghĩa, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
84 8 38292679
84 8 38292661
màu trắng
Thông báo về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, Hạng III cho cá nhân
12/04/2017

Thông báo về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II,Hạng III cho cá nhân

tin3
Thông báo dành cho Hội viên
13/11/2015

Ngày 15/12/2015, Hiệp hội sẽ tổ chức Kỷ niệm ngày thành lập. Kính mời các Hội viên tới dự.