Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Trung Sơn – TSC
tab-1Giới thiệu
Số 68 Phố Phai Luông, P.Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
84 25 3887389
84 25 3877289
màu trắng
Thông báo về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, Hạng III cho cá nhân
12/04/2017

Thông báo về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II,Hạng III cho cá nhân

tin3
Thông báo dành cho Hội viên
13/11/2015

Ngày 15/12/2015, Hiệp hội sẽ tổ chức Kỷ niệm ngày thành lập. Kính mời các Hội viên tới dự.