Công ty Kiểm định Xây dựng Sài gòn – SCQC
tab-1Giới thiệu
25 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
84 8 38230544 - 84 8 38230502
84 8 38230502
màu trắng
Thông báo về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, Hạng III cho cá nhân
12/04/2017

Thông báo về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II,Hạng III cho cá nhân

tin3
Thông báo dành cho Hội viên
13/11/2015

Ngày 15/12/2015, Hiệp hội sẽ tổ chức Kỷ niệm ngày thành lập. Kính mời các Hội viên tới dự.