Tổng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Thanh Hóa – TTCC
tab-1Giới thiệu
Số 11 Đường Hạc Thành - P. Điện Biên - TP. Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
84 37 3852092 - 84 37 3750489 - 84 37 385.086
84 37 3750244
màu trắng
Thông báo về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, Hạng III cho cá nhân
12/04/2017

Thông báo về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II,Hạng III cho cá nhân

tin3
Thông báo dành cho Hội viên
13/11/2015

Ngày 15/12/2015, Hiệp hội sẽ tổ chức Kỷ niệm ngày thành lập. Kính mời các Hội viên tới dự.