Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – VNCC
tab-1Giới thiệu
Tầng 6 Toà nhà Hoà Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
84 4 37667463 - 84 4 37667467
84 4 37667464
màu trắng
Thông báo về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, Hạng III cho cá nhân
12/04/2017

Thông báo về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II,Hạng III cho cá nhân

tin3
Thông báo dành cho Hội viên
13/11/2015

Ngày 15/12/2015, Hiệp hội sẽ tổ chức Kỷ niệm ngày thành lập. Kính mời các Hội viên tới dự.