Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HUD-CIC
tab-1Giới thiệu
777 - Giải Phóng - Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội
84 4 36646301
84 4 36646303
màu trắng
Thông báo về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, Hạng III cho cá nhân
12/04/2017

Thông báo về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II,Hạng III cho cá nhân

tin3
Thông báo dành cho Hội viên
13/11/2015

Ngày 15/12/2015, Hiệp hội sẽ tổ chức Kỷ niệm ngày thành lập. Kính mời các Hội viên tới dự.