Ngày 15/02/2017 Hiệp hội Tư vấn xây dựng việt Nam – VECAS đã được Bộ Xây dựng ra Quyết định số 78/QĐ-BXD công nhận là Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên cho các lĩnh vực hoạt động xây dựng

a) Khảo sát xây dựng gồm: khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình; địa chất thủy văn.

b) Thiết kế quy hoạch xây dựng.

c) Thiết kế xây dựng công trình gồm: thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; thiết kế điện – cơ điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình; thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt.

d) Giám sát thi công xây dựng gồm: giám sát công tác xây dựng công trình; giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình; giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ.

đ) Kiểm định xây dựng.

e) Định giá xây dựng.

Hiện nay, Hiệp hội đã và đang hoàn thiện các điều kiện cần thiết theo quy định để tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp CCHN hoạt động xây dựng theo nhiệm vụ được giao.

Hiệp hội trân trọng thông báo với các đơn vị hội viên để biết và phối hợp tổ chức thực hiện.