Ngày 30/10/2019, tại Cung Triển lãm kiến trúc – quy hoạch Quốc gia, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam phối hợp với Cục Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng tổ chức tập huấn về Nghị định 68/2019/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định 68/2019/NĐ-CP mới được Chính phủ ban hành thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

Tại hội nghị tập huấn, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng đã trao đổi tập trung vào những nội dung mới, khác với các nội dung trước đây tại Nghị định 32/2015/NĐ-CP. Một trong những điểm mới của nghị định là phạm vi điều chỉnh có  bổ sung áp dụng cho dự án PPP, quy định rõ trách nhiệm của các chủ thể trong quản lý chi phí; là nguyên tắc quản lý chi phí phải phù hợp với phương thức quản lý dự án…Trên 100 cán bộ, kỹ sư liên quan đến công tác lập, quản lý chi phí tại các đơn vị Hội viên khu vực miền Bắc  đã tham dự và trao đổi sôi nổi. Những ý kiến trao đổi được Lãnh đạo Cục Kinh tế xây dựng, Hiệp hội ghi nhận, xem xét trong quá trình lấy ý kiến dự thảo các Thông tư hướng dẫn.

Một số hình ảnh: