Hàng năm, Hiệp hội Quốc tế các Kỹ sư Tư vấn – FIDIC tổ chức trao Giải thưởng FIDIC cho các dự án do các Hiệp hội Quốc gia thành viên đề nghị. Năm 2017, việc trao Giải thưởng FIDIC được tổ chức tại Hội nghị thường niên và Hội nghị Quốc tế tại Jakarta, Indonesia.

Năm nay, có bốn đơn vị thành viên Hiệp hội đăng ký tham dự Giải thưởng FIDIC 2017, bao gồm:

  1. Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam – HEC
  2. Công ty CP Tư vấn Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng – IDCo
  3. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 – PECC2
  4. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3

Đây là lần đầu tiên Hiệp hội tham gia đề cử  Giải thưởng FIDIC.