Vì việc cập nhật phần mềm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Bộ Xây dựng, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam xin thông báo:

  1. Hoãn đợt sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 16/01/2021 tại TP Hồ Chí Minh.
  2. Các đợt sát hạch khác theo “Kế hoạch tổ chức Sát hạch đê cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2021” được Hiệp hội ban hành ngày 05/11/2020 vẫn diễn ra bình thường theo Kế hoạch. Khi có sự thay đổi Hiệp hội sẽ thông báo sau.

Trân trọng thông báo.