Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 26-12-2020 tại TP Cần Thơ