Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề của Hiệp hội thông báo đến cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng sẽ tổ chức vào ngày 06 tháng 01 năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

  1. Thời gian sát hạch: Buổi sáng ngày 06/01/2018 bắt đầu từ 8h30

Từ 8h30- 9h00: Hướng dẫn làm bài thi sát hạch.

Từ 9h00: Tổ chức thi sát hạch

2. Địa điểm sát hạch: Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp (NAGECCO) – 29 bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

  1. Những điểm cần lưu ý:

– Cá nhân tham dự sát hạch có mặt đúng giờ để nghe cán bộ sát hạch phổ biến, hướng dẫn nội dung, quy định liên quan đến quy chế sát hạch;

– Cá nhân mang theo giấy tờ hợp pháp (chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân) để cán bộ sát hạch đối chiếu trước khi vào phòng thi, kiểm tra lại các thông tin cá nhân tại danh sách tham dự sát hạch;

– Trường hợp cá nhân vắng mặt coi như có kết quả sát hạch không đạt.

Để biết thêm thông tin, đề nghị các cá nhân liên hệ: Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam Điện thoại: 024.38218093. Hoặc Ông : Hoàng Ứng Huyền (Tổng thư ký Hiệp hội) : 0913231782 ; Ông Nguyễn Minh Hoàng : 0944817993.

danh sách sát hạch