Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 16 tháng 11 năm 2019

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch vào ngày 16 tháng 11 năm 2019 tại Thành phố Đà Nẵng như sau:

  1. Thời gian sát hạch: Ngày 16/11/2019 bắt đầu từ 08h00

Từ 8h00 – 8h30: Hướng dẫn làm bài thi sát hạch.

Từ 8h30: Tổ chức thi sát hạch

  1. Địa điểm sát hạch: Hội trường tầng 5, Công ty Cp Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng, số 331, Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
  2. Những điểm cần lưu ý:

– Cá nhân tham dự sát hạch có mặt đúng giờ để nghe cán bộ sát hạch phổ biến, hướng dẫn nội dung, quy định liên quan đến Quy chế sát hạch;

– Cá nhân mang theo giấy tờ hợp pháp (chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân) để cán bộ sát hạch đối chiếu trước khi vào phòng thi, kiểm tra lại các thông tin cá nhân tại danh sách tham dự sát hạch;

 

Để biết thêm thông tin, đề nghị các cá nhân liên hệ: Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam Điện thoại: 024.38218093. Hoặc Ông: Hoàng Ứng Huyền (Tổng thư ký Hiệp hội): 0913231782; Ông Nguyễn Minh Hoàng : 0944817993

Danh sách sát hạch cấp CCHN ngày 16-11-2019 – tại Đà Nẵng