Thông báo Sát hạch cấp CCHN HĐXD tại TPHCM ngày 15-12-2018.