1. Thư mời tham dự khóa bồi dưỡng đấu thầu, ngày 08-09.6.2019 tại Hà Nội
  2. Đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng đấu thầu