Thư mời tham dự khóa tập huấn về Quản lý Khiếu nại và Giải quyết tranh chấp theo Hợp đồng FIDIC 2019.

Vie – Programme

Registration Form of FIDIC Training Courses on (Module 2).

CV_Geoff_Smith